STROMY SÚ NAŠOU

VÁŠŇOU AJ ŽIVOTOM

SME ODBORNÍCI Z URBARIÁTU V DOLNOM KUBÍNE

OZNAM:

Výbor pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov Dolný Kubín určuje zasadnutie Valného zhromaždenia na 2.7. 2022 o 9,00 v priestoroch Zmeškalovho domu /zborový dom ev.a.v.cirkvi /na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne.

URBÁR V DOLNOM KUBÍNE

Odborníci z urbariátu v Dolnom Kubíne zabezpečujú komplexnú lesopestovnú činnosť. Celoročná starostlivosť o stromy zahŕňa pravidelné inštalácie lapačov podkôrneho hmyzu, ale aj čistenie lesného porastu od náletových drevín a výsadbu kvalitných sadeníc ihličnatých i listnatých stromov.

LESY SPADAJÚCE POD NÁŠ URBARIÁT

Náš urbariát sa už od roku 1991 stará o lesy v okolí Kubínskej hole. Urbariát združuje majiteľov lesných pozemkov v regióne Orava, oblasť Kubínska hola za účelom optimalizácie a zvýšenia efektivity prác v rámci starostlivosti o les aj pri ťažbe dreva. Vykonávame lesopestovateľskú činnosť, lesnícku činnosť a predaj dreva.

Lesy spadajúce pod urbárov Dolný Kubín
Les, stromy a urbaristi v zime