STROMY SÚ NAŠOU

VÁŠŇOU AJ ŽIVOTOM

SME ODBORNÍCI Z URBARIÁTU V DOLNOM KUBÍNE

POZVÁNKA:

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Dolný Kubín, ktoré sa bude konať dňa

15.6. 2024 /sobota/ so začiatkom o 9,00 hod.

V Zmeškalovom dome / Zborový dom ev.a.v. cirkvi/, na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne.

Čítať celý program

 

URBÁR V DOLNOM KUBÍNE

Odborníci z urbariátu v Dolnom Kubíne zabezpečujú komplexnú lesopestovnú činnosť. Celoročná starostlivosť o stromy zahŕňa pravidelné inštalácie lapačov podkôrneho hmyzu, ale aj čistenie lesného porastu od náletových drevín a výsadbu kvalitných sadeníc ihličnatých i listnatých stromov.

LESY SPADAJÚCE POD NÁŠ URBARIÁT

Náš urbariát sa už od roku 1991 stará o lesy v okolí Kubínskej hole. Urbariát združuje majiteľov lesných pozemkov v regióne Orava, oblasť Kubínska hola za účelom optimalizácie a zvýšenia efektivity prác v rámci starostlivosti o les aj pri ťažbe dreva. Vykonávame lesopestovateľskú činnosť, lesnícku činnosť a predaj dreva.

Lesy spadajúce pod urbárov Dolný Kubín
Les, stromy a urbaristi v zime