1894/ 33, Aleja slobody, 026 01 Dolný Kubín
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STROMY SÚ NAŠOU VÁŠŇOU AJ ŽIVOTOM

 
 
 

Urbár v Dolnom Kubíne

 
Odborníci z urbariátu v Dolnom Kubíne zabezpečujú komplexnú lesopestovnú činnosť. Celoročná starostlivosť o stromy zahŕňa pravidelné inštalácie lapačov podkôrneho hmyzu, ale aj čistenie lesného porastu od náletových drevín a výsadbu kvalitných sadeníc ihličnatých i listnatých stromov.
 
 

Bývalí urbarialisti obce Dolný Kubín

 
Náš urbariát sa už od roku 1991 stará o lesy v okolí Kubínskej hole. Vďaka dlhoročným skúsenostiam sme schopní zabezpečiť zalesňovanie územia vhodnými drevinami, vykonať ťažbu palivového dreva, ale aj úžitkového dreva na použitie v stavebníctve i drevospracujúcom priemysle.
 

Výbor urbariátu

Predseda: Jozef Sárený
Konateľ - člen výboru: Ing. Pavol Diežka
Členovia: Jozef Diežka, Ján Lazorík st., Ivan Medzihradský
Predseda dozornej rady: Ing. Juraj Feranc
Odborný lesný hospodár: Ján Lazorík ml.
 
 
 
Urbár Dolný Kubín - listnáte stromy, urbariát
 
 
 
 
 
 

Lesy spadajúce pod náš urbariát

Urbár Dolný Kubín | inštalácie lapačov
Urbár Dolný Kubín | starostlivosť o dreviny
Urbár Dolný Kubín | spracovanie dreva
Urbár Dolný Kubín | ihličnaté drevo
 
 

Kontaktujte urbár z Dolného Kubína

 
Máte otázky k činnosti urbáru BUDK? V tom prípade neváhajte a kontaktujte nás!