Kontakt na urbaristov v Dolnom Kubíne


Kontaktné informácie

Predseda:
+421 948 656 622
Zastupujúci člen výboru oprávnený konať za spoločenstvo:
+421 905 947 651
Register pozemkových spoločenstiev:
R-1007/503


ICO: 00631965
DIČ: 2020563556
DIČ DPH: SK2020563556

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: SK55 0200 0025 1150 9959