Kontakt na urbaristov v Dolnom Kubíne
o urbariastov z obce Dolný Kubín

Bývalí urbarialisti obce Dolný Kubín

Náš urbariát sa už od roku 1991 stará o lesy v okolí Kubínskej hole. Vďaka dlhoročným skúsenostiam sme schopní zabezpečiť zalesňovanie územia vhodnými drevinami, vykonať ťažbu palivového dreva, ale aj úžitkového dreva na použitie v stavebníctve i drevospracujúcom priemysle.

Výbor spoločenstva

Dozorná rada

Informácie pre odberateľov

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO NEREALIZUJE PREDAJ DREVNEJ HMOTY NEZMLUVNENÝM ODBERATEĽOM.

Aktuálne novinky

INTERNĚ ÚDAJE PRÍSTUPNÉ PRE ČLENOV
POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA